all hands meeting Slovakia

Proběhlo setkání evropských center kompetence pro HPC

Od 22. do 24. března 2024 proběhlo setkání Národních center kompetence pro HPC (NCK), mezi kterými nechybělo ani to české. Hlavním tématem akce bylo hlubší propojení mezi Národními centry kompetence pro HPC (NCK) a Centry excelence (CoE), které se v rámci Evropy zabývají kódy pro superpočítače. Zástupce jednotlivých organizací z celé Evropy letos pozvalo NCK Slovensko do Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách.

Zatímco Národní centra kompetence usnadňují přístup k superpočítačovým technologiím firmám, vědcům i veřejným institucím, Centra excelence vyvíjí a upravují stávající výpočetní kódy i aplikace tak, aby bylo možné je použít při exascale výpočetním výkonu. (pozn. exascale výkon odpovídá miliardě miliard – kvintilionu – operací za sekundu).

Kódy, které vytváří více než 10 evropských center excelence pod hlavičkou celoevropského společného podniku EuroHPC, jsou přístupné uživatelům z celé evropské NCK sítě. Výzkumníci i průmyslové podniky je mohou použít k řešení svých aktuálních výzev z nejrůznějších oblastí, jako jsou například klimatické problémy a počasí, vývoj léčiv, inženýrství či astrofyzika.

„Toto setkání bylo jedinečnou příležitostí se osobně setkat s nejrůznějšími partnery z evropské superpočítačové sítě. Díky tomu mohou vznikat nové spolupráce a projekty, sdílí se osvědčené postupy, ale i výzvy a příležitosti,“ shrnula Kateřina Beranová, komunikační specialistka Národního centra kompetence pro HPC v České republice.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!