CESTA K VYUŽITÍ SUPERPOČÍTAČŮ MŮŽE BÝT SNADNÁ

DÍKY SLUŽBÁM NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE PRO HPC

Zpřístupňujeme know-how a technologie pro

  • vysoce výkonné počítání (HPC),
  • vysoce výkonnou datovou analýzu (HPDA),
  • umělou inteligenci (AI),
  • kvantové počítání (QC).
Dva superpočítače mezi kterými stojí podnikatel

VÝPOČETNÍ SÍLU SUPERPOČÍTAČŮ MOHOU VYUŽÍT

FIRMY A STARTUPY

Superpočítače nejsou sci-fi technologie.

Podniky je dnes využívají k získání konkurenční výhody či akceleraci inovací.

veřejné instituce

Ale i orgány státní správy, státní moci a samosprávy.

Nechte se inspirovat úspěchy z praxe, které mají celospolečenský dopad.

Akademici a vědci

Vědci i studenti využívají superpočítače nejčastěji.

Ať už jsou z technických, přírodních, biomedicínských, či humanitních a sociálních oborů.

služby

Expertní služby, které našim partnerům poskytujeme, jsou díky podpoře EuroHPC JU a MŠMT zdarma.

PORADENSTVÍ
A KONZULTACE

Pomůžeme vám se zorientovat v možnostech využití superpočítačových technologií ve vaší organizaci či projektu.

Nemusíte mít se superpočítáním předchozí znalosti ani zkušenosti.

Naši experti s vámi budou spolupracovat krok za krokem od identifikování příležitostí až k dosažení cílů.

PŘÍSTUP
K SUPERPOČÍTAČŮM

Spojíme vás s konkrétním provozovatelem superpočítačů. 

Představíme vám aktuální grantové soutěže či kaskádová financování díky kterým získáte výpočetní čas.

Ať už v rámci IT4Innovations národního superpočítačového centra ČR, nebo jiného clasteru z evropské sítě superpočítačů.

VZDĚLÁVÁNÍ
A ŠKOLENÍ

Pořádáme online i prezenční vzdělávací kurzy, semináře a webináře v oblastech vysoce výkonného počítání, datové analýzy, AI, kvantového počítání. 

Od úrovní pro začátečníky až po pokročilé.

V rámci našich konzultačních služeb vám v případě potřeby navrhneme individuální školení na míru.

ÚSPĚCHY V PRAXI

Vizionáři v oblasti udržitelného a efektivního zemědělství spojili síly s experty ze superpočítačového centra. Ti jim pomohli navrhnout a natrénovat neuronovou síť pro inovativní automatický plečkovací stroj, který je díky strojovému učení sám schopech rozpoznat plodiny od plevele. Nežádoucí rostliny identifikuje a odstraní je laserem. Pěstovat potraviny je tak možné bez plošných chemických postřiků.
Obrázek zemědělské plodiny a automatického plečkovacího stroje.
„Námi zamýšlený produkt má výrazný pozitivní dopad na životní prostředí i společnost – umožňuje navýšení produkce pěstování potravin bez použití pesticidů, které negativně ovlivňují jak životní prostředí, tak i zdraví osob.“
Martin Ullmann
Ředitel a spoluzakladatel společnosti Ullmanna
Přední protetická společnost chtěla pomoci navrhnout řešení, které umožní automaticky předpovědět možné vady a deformace jejich výrobků. Pro zpracování velkého objemu dat a následnou tvarovou analýzu 3D skenů produktů bylo nezbytné použít výpočení sílu superpočítačů. Výsledné predikční algoritmy jsou efektivnější a přesnější alternativou k manuální kontrole.
„Navrhované řešení může zefektivnit výrobu díky možnosti detekce neshodných výrobků. V další fázi by bylo možné výsledky využít k identifikaci problematických částí samotného konstrukčního řešení výrobku. To by dále zvýšilo efektivitu celého procesu návrhu a výroby.“
Miří Rosický
výkonný ředitel ING Corporation

Výrobní vady produktů je možné odhadovat s využitím superpočítačů

ING Corporation, spol. s.r.o.

Odvětví: biotechnologie, zdravotnictví

Nástroj pro efektivnější boj s kriminalitou

MINISTERSTVO VNITRA, POLICIE ČR

Odvětví: bezpečnost

Díky společnému úsilí a výpočetní infrastruktuře IT4Innovations byly úspěšně vyvinuty a otestovány modely určené pro predikci kriminality a sociálně patogenních jevů na území celé České republiky.

Mám velkou radost, že se pracovníci Policie ČR aktivně zapojují do hledání inovací a řešení jednoho ze současných témat v rámci vnitřní bezpečnosti České republiky, kterým je efektivní využití dostupných zdrojů (lidských i materiálních). Rád bych alespoň touto formou poděkoval za praktické a přímo využitelné výsledky, které nám spolupráce s akademickou obcí a národním superpočítačovým centrem přináší.“
genmjr. Martin Vondrášek
policejní prezedent
NECHTE PRACOVAT VÝPOČETNÍ SÍLU SUPERPOČÍTAČŮ NA VAŠEM PROJEKTU

Rádi s vámi probereme dostupné možnosti na úvodní schůzce.

Kurzy

Novinky

BUĎTE V OBRAZE

Sledujte Národní cendrum kompetence pro HPC na sociálních sítích.