Detekce plevele – plečkovací stroj

Partner: Ullmanna s.r.o.

Odvětví: zemědělství

Vědci z Laboratoře pro náročné datové analýzy a simulace národního superpočítačového centra IT4Innovations se podíleli na unikátním projektu společnosti Ullmanna. Ta vyvíjí zemědělský plečkovací stroj, který bude umožňovat kontrolu plevele v řádku díky rozpoznání cílové plodiny pomocí strojového učení. To povede k provádění zemědělské činnosti bez použití chemických postřiků.

V rámci tohoto projektu bylo využito strojového učení s cílem automaticky rozpoznávat plodiny, v tomto případě cukrové řepy, od plevele. Pro tento úkol tak byla navržena a trénována neuronová síť. Rozpoznávání plodin umožní plečkovacímu stroji odstranit plevel a nepoškodit pěstovanou plodinu. Vzhledem k přímému nasazení přímo na plečkovacím stroji, jsou na výslednou technologii kladeny další požadavky, které se týkají použitého HW a rychlosti rozpoznávání.


Projekt byl podpořen v rámci podpůrného nástroje „Digitální inovační hub Ostrava“ spojujícího aktivity IT4Innovations a MSIC Ostrava, který malým a středním firmám umožňuje prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace.


Martin Ullmann, ředitel a spoluzakladatel Ullmanna

„Námi zamýšlený produkt má výrazný pozitivní dopad na životní prostředí i společnost – umožňuje navýšení produkce pěstování potravin bez použití pesticidů, které negativně ovlivňují jak životní prostředí, tak i zdraví osob.“