O nás
Národní centrum kompetence pro HPC

Národní centrum kompetence pro HPC (NCK), které vzniklo pod záštitou projektu EuroCC, je referenčním, kontaktním a koordinačním místem pro vysoce výkonné počítání (HPC), datovou analýzu (HPDA), umělou inteligenci (AI) a kvantové počítání (QC). V České republice zastává tuto úlohu IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Cílem Národního centra kompetence pro HPC, kterým je pro Českou republiku IT4Innovations, je shromažďovat potřebné odborné znalosti k vytvoření transevropské sítě národních koordinačních center v tématech souvisejících s HPC. Centrum vzniklo pod záštitou projektu EuroCC, který schválil a podpořil finanční dotací Evropský společný podnik pro HPC (EuroHPC JU), bylo financováno z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a Českou republikou.

Od ledna 2023 projekt pokračuje jako EuroCC 2 a je financován z programu Digitální Evropa. Jeho cílem je i nadále vytvářet sítě národních center kompetence a zároveň i podporovat efektivní způsob rozšíření vysoce výkonného počítání (HPC) v Evropě. Úkolem je využít zkušenosti a odborné znalosti z oboru HPC, což představuje odrazový můstek pro hlavní cíl: podporu národních center při vytváření jejich individuálních operačních rámců, rozvíjení další spolupráce, resp. výměnu zkušeností a urychlení procesu zvyšování kompetencí na národní a celoevropské úrovni.

CÍLE

Nabízíme široké portfolio služeb šitých na míru průmyslu, veřejné správě a akademické sféře v oblasti HPC. Zvyšujeme úroveň odborných znalostí a jejich zavádění nejen v oblasti HPC. Vyplňujeme mezery ve znalostech o HPC, podporujeme spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

MISE

Naším posláním je poskytovat přístup ke znalostem a podporu pro využívání superpočítačů a souvisejících technologií, jako je vysoce výkonná analýza dat (HPDA) a umělá inteligence (AI), všem zájemcům z akademické sféry, průmyslu a veřejných institucí.

Služby

Realizujeme kurzy, webináře či workshopy v oblasti HPC, HPDA, AI a dalších relevantních oblastech. Nabízíme konzultace, návrh a implementace pilotních HPC řešení, migrace existujících řešení. Sdílíme informace získané mapováním HPC řešení v České republice.

Novinky