Úspěchy v praxi

Zprovoznění očkovacího centra

Partner: Fakultní nemocnice Ostrava, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Odvětví: zdravotnictví