Zprovoznění očkovacího centra

Partneři: Fakultní nemocnice Ostrava, Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Odvětví: zdravotnictví

Odborníci z Národního centra kompetence pro HPC a IT4Innovations národního superpočítačového centra byli přizvání do společného projektu vybudování velkokapacitního ostravského očkovacího centra, které bylo zprovozněno v březnu 2021 na ostravské Černé louce.

„Náš tým vytvořil simulaci průchodu očkovacím centrem, díky které je možné odhalit kritická místa. Těmi se v původním návrhu ukázaly být například čekárna po očkování a tisk potvrzení na výstupu,“ uvádí Tomáš Martinovič z IT4Innovations, který se svými kolegy na simulaci pracuje.

Konzultace před očkováním.

Právě díky vyvinuté simulaci je možné určit potřebný počet míst obsluhy a personálu pro jednotlivá stanoviště. Simulace dále přesně určuje, kolik osob může být v jednu chvíli v očkovacím centru, a to v různých fázích jako je registrace, samotné očkování či odpočinek po očkování. Zohledněny byly i takové „maličkosti“ jako jsou přestávky na oběd pro personál. Pro minimalizaci počtu personálu byly připraveny rotace podpůrného personálu o přestávkách, kde se jednotlivci postupně vystřídají na jednotlivých postech.
Simulaci je možno si prohlédnout a vyzkoušet ZDE.


Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje

„Oceňuji úsilí všech partnerů, kteří se na výstavbě očkovacího centra podíleli a nadále podílejí. Je dobré si uvědomit, že významným prvkem při návrhu takového centra byla i podpůrná simulace, kterou zpracovali vědci v IT4Innovations a bez které by testování kapacity centra probíhalo mnohonásobně déle. Nyní víme, že centrum je schopné proočkovat až 2 600 osob denně a nezbývá si jen přát, abychom měli dostatek vakcín a kapacitu mohli naplno ověřit také v praxi.“