Služby

Jsme bránou do světa superpočítačů 

pro české podniky, startupy, veřejné instituce i akademiky.

 

NAŠIM PARTNERŮM POMÁHÁME

  • pochopit, k čemu mohou využít technologii superpočítačů a co tím získají,
  • navrhnout a otestovat první pilotní superpočítačové řešení ve spolupráci s experty v oboru,
  • zvyšovat kvalifikaci jejich technických pracovníků se zájmem o vysoce výkonné počítání,
  • získat výpočetní čas českých nebo evropských superpočítačů, zapojit se do grantových výzev, evropských iniciativ či kaskádového financování.

PORADENSTVÍ
A KONZULTACE

PŘÍSTUP
K SUPERPOČÍTAČŮM

VZDĚLÁVÁNÍ
A ŠKOLENÍ

PRO FIRMY A STARTUPY

Využití superpočítačů v praxi není sci-fi. 

Pomohou vám získat konkurenční výhodu na trhu.

Superpočítače jsou velmi všestranná technologie, kterou mohou využít podniky napříč obory i velikostmi. Nemusíte být odborníky na superpočítání, abyste mohli využít jejich potenciál. Od toho jsme tady my.

S návrhem řešení i jeho realizací vám pomohou experti Národního centra kompetence pro HPC ve spolupráci s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem.

K čemu se superpočítače využívají v praxi?

Proč podniky superpočítače využívají?

PRO VEŘEJNÉ INSTITUCE

Naše superpočítače slouží celé společnosti.

Otestujte jejich výkon zdarma.

Digitalizace je jednou z priorit nejvyšších státních zástupců v ČR, které se věnují v rámci projektu Digitální Česko. Posunout ji na nový level mohou pomoci i superpočítače.

Superpočítače jsou velmi všestranná technologie, kterou již v minulosti využilo například Ministerstvo vnitra České republiky, respektive Policie České republiky v rámci vývoje nástroje pro efektivní boj s kriminalitou. Pomohly také při rychlém a přesto efektivním zprovoznění ostravského očkovacího centra. Dlouhodobě spolupracujeme také s Fakultní nemocnicí Ostrava.

 

Nemusíte mít vlastní IT tým ani odborníky na superpočítání. Od toho jsme tady my.

S návrhem řešení i jeho realizací vám pomohou krok za krokem experti z IT4Innovations národního superpočítačového centra.

K čemu se superpočítače využívají v praxi?

Proč veřejné instituce využívají superpočítače?

PRO AKADEMIKY A VĚDCE

Akcelerujte svůj výzkum s pomocí síly superpočítačů.

V technických i humanitních oborech.

Akademičtí pracovníci a jejich vědecká práce stála na samém počátku vytváření a práce s prvními superpočítači. 

V roce 2013 vzniklo v České republice národní superpočítačové centrum IT4Innovations jako ústav při VŠB technické univerzitě Ostrava – první superpočítač Anselm univerzita provozovala dokonce již od roku 2011.

IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI), kvantového počítání (QC) a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů, provozující nejvýkonnější
superpočítačové systémy v České republice.

Výzkumné aktivity IT4Innovations se realizují v pěti laboratořích:

Superpočítačové technologie ale nejsou nástrojem pouze pro čistě technické či medicínské vědní obory.

Díky mezioborové spolupráci s humanitními obory vzniká cenná přidaná hodnota. S využitím superpočítačů nemusíte mít žádné zkušenosti. Od toho jsme tady my.

K čemu mohou vědci superpočítače využít?