Služby
ŠKOLENÍ

Kurzy, webináře či workshopy v relevantních oblastech.

PORADENSTVÍ

Poradenské služby, návrh a implementace pilotních řešení HPC a migrace stávajících řešení.

PŘÍSTUP

Usnadnění přístupu k infrastruktuře a zdrojům HPC.

Partnerství

Zprostředkování partnerství mezi akademickou obcí a veřejným a soukromým sektorem.

K dispozici pro:

Průmyslový sektor, malé a střední podniky, start-upy

Orgány státní správy, státní moci a samosprávy

Akademická obec