Optimalizace exoskeletu

Partner: MEBSTER s.r.o.

Odvětví: zdravotnictví

MEBSTER je výzkumná a vývojová společnost, která prostřednictvím svých dostupných asistivních technologií pomáhá poskytovatelům zdravotnických služeb zlepšit a zefektivnit péči o jejich klienty s poruchou mobility a umožňuje jednotlivým klientům postavit se doslova na vlastní nohy. Jde o mezinárodní tým inženýrů, lékařů a fyzioterapeutů sídlící v České republice, kteří se již více než šest let věnují intenzivnímu vývoji inovativních asistivních technologií a zdravotnických pomůcek pro rehabilitační účely. Své produkty navrhují přímo s uživateli a jejich výzkum je zaměřen výhradně na pomůcky pro pacienty, přičemž všechny produkty důkladně testují, aby pacientům zajistili co nejjednodušší používání v kombinaci s maximálním pohodlím.

Cílem spolupráce společnosti MEBSTER a Národního centra kompetence pro HPC bylo představit využití numerického modelování a simulace v procesu návrhu inovativního exoskeletu (vnější kostry) UNILEXA pro podporu chůze určené osobám s částečnou nebo úplnou ztrátou funkce dolních končetin. Výpočetní model je založen na metodě konečných prvků (MKP). Sestava exoskeletu byla simulována se zahrnutím vlivů, pro vyhodnocení tuhosti/pevnosti systému. Vzhledem k tomu, že sestava exoskeletu je matematicky složitý nelineární problém s širokou variací okrajových podmínek, bylo pro řešení takto komplexního numerického modelu nezbytné použití superpočítačů národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Numerický model exoskeletu / Obrázek prototypu exoskeletu

K vytvoření výpočetního modelu a numerické simulaci byl použit software ANSYS. Pro odhad potřebných výpočetních prostředků HPC byl vytvořen zjednodušený model části sestavy exoskeletu UNILEXA. K řešení komplexního numerického modelu včetně nelinearit, jako jsou kontaktní rozhraní se třením, velké posuny atd. byl využit superpočítač Barbora. Zásadním přínosem simulace byla možnost ověření bezpečnosti a účinnosti produktu, zlepšení uživatelského komfortu a tím zvýšení konkurenceschopnosti produktu na trhu.

Exoskelet UNILEXA je zdravotnická pomůcka, která podléhá přísným předpisům a aby byla zaručena její bezpečnost a použitelnost pro pacienty, musí být opakovaně testována, což je velmi nákladné a časově náročné. IT4Innovations díky simulaci ověřilo bezpečnost a účinnost stávajícího produktu a jeho dalších verzí a variant. Simulace pomohla odhalit možnosti optimalizace exoskeletu UNILEXA a díky ní dojde ke zvýšení kvality péče poskytované koncovému uživateli s důrazem na uživatelský komfort nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, který technologii používá.


Exoskelet UNILEXA je zdravotnická pomůcka, která podléhá přísným předpisům a aby byla zaručena její bezpečnost a použitelnost pro pacienty, musí být opakovaně testována, což je velmi nákladné a časově náročné. IT4Innovations díky simulaci ověřilo bezpečnost a účinnost stávajícího produktu a jeho dalších verzí a variant. Simulace pomohla odhalit možnosti optimalizace exoskeletu UNILEXA a díky ní dojde ke zvýšení kvality péče poskytované koncovému uživateli s důrazem na uživatelský komfort nejen pro pacienty, ale i pro zdravotnický personál, který technologii používá.