Věda posiluje průmysl: Data jako klíč k efektivní a udržitelné výrobě přírodní buničiny

Partner: Lenzing Biocel Paskov

Odvětví: zpracovatelský průmysl

Firma Lenzing Biocel Paskov, přední dodavatel přírodní buničiny, dlouhodobě pracuje na tom, aby její výroba byla ekologicky odpovědná a energeticky soběstačná. Pomáhají jim s tím odborníci Národního centra kompetence pro HPC (NCK) ve spolupráci s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem, kteří jim pomáhají ověřit možnost vytvoření simulačních modelů výrobních procesů na míru.

„Tyto modely by umožnily paskovskému závodu na základě historických dat dále optimalizovat spotřebu a výrobu elektrické energie, ale i veškerou výrobu firmy,“ uvedl Tomáš Karásek, vedoucí NCK.

I přes to, že podnik je v současné době z velké části energeticky soběstačný, ve své misi, vyrábět viskózní vlákna buničiny udržitelně a efektivně, nepolevují. Vedení Lenzing Biocel si uvědomuje, že klíčem pro další zdokonalení výrobních procesů a výsledků jsou data získaná z nejrůznějších měřících přístrojů používaných ve výrobě.

Vzhledem ke komplexnosti a ohromnému množství těchto dat ale potřebovali pro jejich správnou analýzu a interpretaci zkušeného partnera. Skrze konzultační služby Národního centra kompetence pro HPC jsme je proto propojili s odborníky na náročnou datovou analýzu a simulaci z IT4Innovations.

„Podrobná analýza podnikových dat poskytla základní poznatky o procesech výroby buničiny a jejím chování v průběhu výrobního cyklu. Odhalila také výzvy a příležitosti, které bude potřeba řešit při vytváření samotných simulačních modelů,“ osvětlila Kateřina Martinovičová, výzkumná pracovnice IT4Innovations.

Především díky spolupráci mezi vědci s expertními znalostmi analýzy dat a odborníky z firmy Lenzing Biocel bylo možné hluboce pochopit poskytnutá data, související procesy a měření. Provedená analýza je prvním krokem a výchozím bodem, který umožní případný další vývoj konkrétních simulačních modelů závodu v Paskově za pomoci ostravských superpočítačů.

„Úspěch tohoto projektu zdůrazňuje význam spolupráce mezi průmyslem a vědeckou komunitou v oblasti výzkumu a vývoje. Ukazuje ale také praktický přínos pokročilé analýzy dat a potenciálu využití simulací pro udržitelnou výrobu,“ shrnuje Tomáš Karásek.

Potenciální vylepšení firemních procesů Lenzing Biocel by s sebou navíc neslo celospolečenské dopady. Vyrobená elektřina, která se při provozu závodu nespotřebuje se totiž dostává do veřejné distribuční soustavy. Zvýšení konkurenceschopnosti podniku s mezinárodním působením také pomáhá dalšímu ekonomickému rozvoji kraje.

„V současnosti je kladen velký důraz na přesnou predikci množství vyrobené elektřiny. V našem závodě, který produkuje téměř 300 tisíc tun viskózové buničiny, je to však někdy velmi náročné. Proto jsme se obrátili na odborníky z IT4Innovations, aby nám pomohli lépe porozumět datům, která jsme dosud shromáždili. Díky podrobné analýze těchto dat jsme získali cenné poznatky o chování našich výrobních procesů. Identifikovali jsme výzvy a příležitosti, na které se zaměříme při dalším vývoji simulačních modelů“, poznamenal Vojtěch Podmolík, technický ředitel společnosti Lenzing Biocel Paskov.

Přečtěte si o dalších úspěšných spolupracích.

Nenechte si ujít žádnou novinku. Sledujte NCK na sociálních sítích.