News_Logo EuroCC_IT4I

Představení Národního centra kompetence

Národní centrum kompetence (NCK) v rámci projektu EuroHPC JU je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datové analýzy (HPDA). V České republice je Národním centrem kompetence pro HPC IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Národní centrum kompetence vzniklo pod záštitou projektu EuroCC a je financováno Evropským společným podnikem pro vysoce výkonnou výpočetní techniku a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

NÁŠ CÍL
 • Nabídnout široké portfolio služeb přizpůsobené příslušným potřebám průmyslu, veřejné správy a akademické obce v oblasti HPC.
 • Vyplnit mezery ve vědomostech v oblasti HPC, podpořit spolupráci na národní a mezinárodní úrovni, umožnit implementaci osvědčených postupů v rámci Evropy, posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost českých firem.
 • Zajistit koordinovaný nárůst úrovně odborných znalostí a jejich adopci nejen v oblasti HPC, ale i v souvisejících oborech, jakými jsou datová analýza (HPDA) a umělá inteligence (AI).
ÚKOLY NCK
 • Zmapovat stávající kompetence v oblasti HPC na národní úrovni a identifikovat vědomostní mezery.
 • Koordinovat výměnu znalostí a poskytovat konzultace o možnostech nasazení HPC technologií.
 • Vybudovat vzdělávací a informační program.
 • Zprostředkovat přístup k národním a evropským HPC výpočetním prostředkům a službám.
 • Asistovat při implementaci pilotních řešení pro zvýšení povědomí o HPC technologiích.
NAŠE SLUŽBY
 • Vzdělávání: kurzy, webináře, workshopy v relevantních oblastech.
 • Sdílení informací získaných mapováním poskytovatelů a spotřebitelů HPC řešení v České republice.
 • Konzultační činnost, návrh a implementace pilotních HPC řešení, migrace existujících řešení.
 • Zprostředkování partnerství mezi akademickou sférou, státním a soukromým sektorem.
KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB?
 • Průmyslový sektor, malé a střední podniky, start-upy,
 • orgány státní správy, státní moci a samosprávy,
 • akademická obec.
Shopping Basket