Noc_vedcu_16x9

Přijměte pozvání na letošní Noc vědců

Noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. Noc vědců s podtitulem Tajemství se bude konat v pátek 6. října. Pro malé i velké návštěvníky máme na našem stánku připraven zajímavý program, při kterém se nejen něco dozvíte o superpočítačích, ale pokud budete úspěšní, odnesete si i jednu z hezkých cen.

Naleznete nás již tradičně v IT4Innovations národním superpočítačovém centru v Ostravě.

Noc vědců se v České republice koná od roku 2005, účastní se univerzity, vědecké ústavy a řada dalších institucí. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě.

Program akce

Získejte přístupy k superpočítačům v grantových soutěžích EuroHPC JU

Společný evropský podnik EuroHPC umožňuje Evropské unii a účastnickým zemím EuroHPC JU, mezi kterými nechybí Česká republika, koordinovat své úsilí a sdružovat zdroje, aby se Evropa stala světovým lídrem v oblasti superpočítačů. To zvyšuje vědeckou excelenci a průmyslovou sílu Evropy, podporuje digitální transformaci její ekonomiky a zároveň zajišťuje její technologickou suverenitu.je společná iniciativa mezi EU, evropskými zeměmi a privátními partnery, s cílem vyvinout v Evropě superpočítačový ekosystém světové třídy.

V rámci EuroHPC JU vzniká sedm superpočítačů napříč Evropou: LUMI ve Finsku, Leonardo v Itálii, MeluXina v Luxemburku, Vega ve Slovinsku, Karolina v České republice, Discoverer v Bulharsku a Deucalion v Portugalsku. Česká republika se podílí na aktivitách EuroHPC a všechny superpočítače EuroHPC jsou dostupné i uživatelům z České republiky.

EuroHPC Benchmark and Development Access Mode

Výzvy EuroHPC JU Benchmark and Development Access Modes jsou nepřetržitě otevřené výzvy. Hodnocení podaných projektů se provádí jednou měsíčně pro všechny projekty podané do rozhodného data, prvního dne v daném měsíci. Přístup k výpočetním zdrojům je možné získat do dvou týdnů od rozhodného data.

Regular Access Mode

Výzvy jsou určeny pro výzkumné oblasti, průmyslové aplikace otevřeného výzkumu a vývoje a aplikace veřejného sektoru, které vyžadují rozsáhlé zdroje nebo častější přístup k významným výpočetním a úložným zdrojům. V tomto režimu přístupu jsou distribuovány zdroje převážně ze superpočítačů EuroHPC JU.

Extreme Scale Access Mode

Výzva Extreme Scale Access je zaměřena na aplikace HPC s velkým dopadem a velkým přínosem pro inovativní výzkum.

Výzva je otevřena všem oblastem vědy, průmyslu a veřejného sektoru, které odůvodňují potřebu a schopnost využívat extrémně velké alokace z hlediska výpočetního času, ukládání dat a podpůrných zdrojů.

Podrobné informace k výzvám EuroHPC Benchmark and Development Access Modes, EuroHPC Regular Access Mode a EuroHPC Extreme Scale Access Mode najdete na stránkách EuroHPC Access.