Akce_prumyslove_firmy

Průmyslové firmy a veřejná správa mají další příležitost naplno využívat oblast HPC

Národní centrum kompetence pro HPC, jímž je IT4Innovations, slaví v České republice již dva roky své existence. Během dvou let své existence zprostředkovalo mnoha firmám a veřejným institucím přístup k superpočítačům, poskytlo technologická poradenství a organizovalo bezplatné vzdělávací aktivity. Na předešlé úspěchy hodlá navazovat i v dalším, tentokrát tříletém období svého fungování.

Využití možností vysoce výkonného počítání může pro řadu firem a institucí představovat jednu z příležitostí pro budoucí rozvoj. Vzhledem k velkým celospolečenským změnám v posledních letech, kdy se nejenom průmysl potýkal s řadou zásadních aspektů (koronavirová pandemie a s ní spojené restrikce, dramatický nárůst cen materiálů a energií, změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích), řada firem řeší na jedné straně nutnost inovace výrobních procesů a tvorby samotných produktů, na druhé straně finanční náročnost samotné realizace, sekundárně také nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů. Národní centra kompetence pro oblast HPC, která jsou financována společným celoevropským podnikem EuroHPC, během uplynulých dvou let jich vyrostlo v Evropě více než tři desítky, mohou být v rámci této problematiky velmi nápomocné.

V České republice úlohu Národního centra kompetence pro HPC (NCK) zastává IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. „Naším cílem je primárně nabídnout široké portfolio služeb v oblasti HPC, ale také podpořit spolupráci na celoevropské úrovni, posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost českých firem,“ vysvětlil Tomáš Karásek, který NCK v České republice řídí. V praxi to znamená, že využití vysoce výkonného počítání může pro řadu firem a institucí představovat finanční a časovou úsporu při řešení konkrétních úkolů. „Každoročně připravujeme více než desítku kurzů, které zájemcům z řad firem, veřejných institucí či akademické obce nabízíme zcela zdarma,“ doplnil Tomáš Karásek.

Ze služeb, které mohou koncoví uživatelé využít, je potřeba, vedle konzultační činnosti, návrhů a implementace pilotních HPC řešení a migrace existujících, jmenovat sdílení informací, v neposlední řadě také již zmiňovanou možnost odborného vzdělávání.

O tom, že za předchozí období je na co navazovat, svědčí celá řada realizovaných příkladů z praxe, které české Národní centrum kompetence pro HPC realizovalo. Za všechny je možné jmenovat spolupráci s Policií České republiky (vytvoření nástroje pro efektivnější boj s kriminalitou), zpracování lékařských snímků jako služby pro Fakultní nemocnici v Ostravě, zprovoznění očkovacího centra v Ostravě, zpracování a ukládání dat pro evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency) a řadu dalších projektů pro průmyslové firmy a veřejné instituce.