all hands meeting Slovakia

Proběhlo setkání evropských center kompetence pro HPC

Od 22. do 24. března 2024 proběhlo setkání Národních center kompetence pro HPC (NCK), mezi kterými nechybělo ani to české. Hlavním tématem akce bylo hlubší propojení mezi Národními centry kompetence pro HPC (NCK) a Centry excelence (CoE), které se v rámci Evropy zabývají kódy pro superpočítače. Zástupce jednotlivých organizací z celé Evropy letos pozvalo NCK Slovensko do Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách.

Zatímco Národní centra kompetence usnadňují přístup k superpočítačovým technologiím firmám, vědcům i veřejným institucím, Centra excelence vyvíjí a upravují stávající výpočetní kódy i aplikace tak, aby bylo možné je použít při exascale výpočetním výkonu. (pozn. exascale výkon odpovídá miliardě miliard – kvintilionu – operací za sekundu).

Kódy, které vytváří více než 10 evropských center excelence pod hlavičkou celoevropského společného podniku EuroHPC, jsou přístupné uživatelům z celé evropské NCK sítě. Výzkumníci i průmyslové podniky je mohou použít k řešení svých aktuálních výzev z nejrůznějších oblastí, jako jsou například klimatické problémy a počasí, vývoj léčiv, inženýrství či astrofyzika.

„Toto setkání bylo jedinečnou příležitostí se osobně setkat s nejrůznějšími partnery z evropské superpočítačové sítě. Díky tomu mohou vznikat nové spolupráce a projekty, sdílí se osvědčené postupy, ale i výzvy a příležitosti,“ shrnula Kateřina Beranová, komunikační specialistka Národního centra kompetence pro HPC v České republice.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

EuroHPC JU SUmmit(1)

EuroHPC Summit 2024: Propojení vědy a průmyslu získává na síle

Spolupráce podniků s vědci z oblastí zabývajících se superpočítáním, simulacemi, datovou analýzou či AI bylo velkým tématem na letošním EuroHPC Summitu. V rámci panelových diskusí se mluvilo o potřebách a výzvách, kterým ve spojitosti s využitím superpočítačů podniky čelí. Ale také o tom, že i humanitně zaměřené projekty čerpají z benefitů superpočítání.

„Využití superpočítačů může pomoci lépe porozumět nám, jako lidem,“ zahájila první panelovou diskusi třetího dne konference profesorka Julie M. Birkholz z Ghent University, která spolupracuje s Belgickou královskou knihovnou (Royal Library of Belgium). Často ale vědci z humanitně a sociální oborů nemají s digitálními technologiemi ani s datovou analýzou a superpočítači žádné zkušenosti – jejich využití se proto zdráhají.

Přitom spolupráce mezi vědci napříč obory přináší cenné výsledky. „Například automatická detekce dat z historických ručně psaných záznamů pomůže při řešení klimatických otázek. Data z demografických a sociologických měření či periodik zase mohou pomoci s řešením společenských otázek,“ říká Julie Birkholz. Významná přidaná hodnota samozřejmě dále vzniká při propojení poznatků vědců s průmyslem a praxí.

Podniky chtějí využívat evropskou síť superpočítačů, je ale potřeba zajistit snadný přístup

Na loňském EuroHPC summitu byla identifikována potřeba intenzivní spolupráce s průmyslem. O rok později rozumíme lépe potřebám a příležitostem, jak umožnit malým a středním podnikům či AI komunitám lepší přístup k superpočítačovým technologiím. Díky těm totiž mohou růst a zvyšovat svou efektivitu.

Podniky oceňují, že mohou díky evropské superpočítačové síti využívat nejmodernější dostupné technologie. Obor superpočítání a AI se totiž rychle vyvíjí a pro malé a střední podniky by bylo příliš nákladné a náročné provozovat vlastní superpočítač. Zároveň mohou v síti využívat různé specifické architektury, místo pouze jedné.

 

Konference ukázala, že palčivými tématy pro podniky je snadný přístup k superpočítačovým klastrům skrze jednotný software a služby napříč různými provozovateli, technická podpora v reálném čase či uchování a bezpečnost dat.

 

Tradičního setkání evropské komunity v oblasti HPC, AI a QC se zúčastnili političtí představitelé EU, zástupci superpočítačových center, včetně IT4Innovations národního superpočítačového centra, i průmyslových firem. Čtyřdenní setkání proběhlo v belgických Antverpách od 18. do 21 března a zúčastnilo se jej 700 návštěvníků.

Více se dočtete na webu IT4Innovations národního superpočítačového centra (IT4I). Dozvíte se například o panelu na téma energetické efektivnosti využití superpočítačových systémů, na kterém byl jedním z řečníků Ondřej Vysocký z Laboratoře pro výzkum infrastruktury IT4I.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

EuroHPC JU Access Call for AI and Data-Intensive Applications(3)

Výzva pro podniky: získejte výpočetní čas pro AI a rozsáhlé datové projekty

Evropský podnik EuroHPC JU otevřel novou výzvu pro průmysl, malé a střední podniky, startupy i veřejný sektor, ve které mohou zájemci získat přístup k superpočítačovým zdrojům pro práci s umělou inteligencí (AI) nebo pro práci s velkými oběmy dat.

Výzva se zaměřuje na podporu etické umělé inteligence, generativního AI, velkých jazykových modelů, strojového učení (machine learning) a obecně aplikací náročných na velký oběm dat.

České podniky tak mají možnost v rámci dvou kol získat výpočetní čas evropských superpočítačů, na kterých mohou 1 rok zdarma:

✅ vyvíjet a testovat své #AI aplikace
✅ trénovat vlastní velké jazykové modely #LLM
✅ pracovat na strojovém učení #ML
✅ i datově náročných aplikacích.

 

Své projekty máte možnost registrovat ve 2 vlnách:
1. termín: do 15. dubna 2024
2️. termín: do 14. června 2024

Chcete pomoci s přihláškou a zvýšit tak svou šanci na její přijetí?
Neváhejte se na nás obrátit. 🤝

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

WhatsApp Image 2024-03-08 at 08.17.36(9)

Startup Festival: Superpočítače jako cesta k akceleraci inovací (nejen) pro startupy

Na začátku března jsme prezentovali Národní centrum kompetence pro HPC a naše služby na pražském Startup Festivalu 2024. Byla to pro nás příležitost ukázat startupům a rozjíždějícím se projektům, že jejich růst mohou akcelerovat superpočítače.

Na veletržním stánku jsme se setkali jak se startupy, se kterými jsme probírali pro ně konkrétní možná využití superpočítačů, aktuální výzvy o výpočetní čas nebo možnosti kaskádového financování. 

Byli jsme ale také rádi za to, že jsme některé účastníky Startup Festivalu přesvědčili, že superpočítače nejsou žádná sci-fi technologie. Jsou to pouze velmi výkonné počítače, které lze velmi dobře využít v praxi napříč obory – od zemědělství, přes průmysl, lékařství až po architekturu či softwarový vývoj.

Kromě stánku měl vedoucí Národního centra kompetence pro HPC Tomáš Karásek přednášku na téma “Superpočítače jako cesta k akceleraci inovací (nejen) pro startupy.”

A také jsme měli příležitost šířit možnosti superpočítání pro české podniky díky minirozhovoru pro portál Roklen24.

Zajímalo by vás, jak můžete využít superpočítače pro váš podnik?

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

Web_banner_1920x1080

Průzkum vzdělávacích potřeb

Kurzy Národního centra kompetence pro HPC připravujeme tak, aby reflektovaly požadavky našich uživatelů, kterým poskytujeme výpočetní čas na našich superpočítačích. Aktuálně plánujeme náš školící program na další období a vaše zpětná vazba je proto pro nás klíčová

Jedině tak budeme schopni pro vás sestavit nový program školení, který vám pomůže opět posunout vaše znalosti a dovednosti v rychle se rozvíjejícím oboru vysoce výkonného počítání.

Proto vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Zabere vám to přibližně 10 minut.

Neváhejte dotazník šířit k dalším zájemcům o kvalitní školení v oblastech vysoce výkonného počítání (HPC), vysoce výkonné datové analýzy (HPDA), umělé inteligence (AI) a kvantového počítání (QC).

Předem děkujeme za váš čas, který průzkumu věnujete. 

Zároveň se těšíme na váš úhel pohledu, názory i připomínky.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

Quantum Computing Seminar Series

Série seminářů Quantum Computing

Laboratoř kvantových výpočtů IT4Innovation společně s týmem pro vzdělávání a školení připravila za podpory Národního Centra kompetence pro HPC sérii pěti pokročilých seminářů zaměřených na kvantové počítání.
Lektoři provedou účastníky teoretickými základy kvantového počítání i možnostmi praktické implementace.

Přehled termínů a témat:

15. února 2024 I Seminář No. 1: Discrimination of Quantum Operators I HYBRID

11. dubna 2024 I Seminář No. 2: Quantum Chemistry on NISQ Quantum Computers I HYBRID

13. června 2024 I Seminář No. 3: Solving Optimisation Problems Using the NISQ Era Quantum Computers I HYBRID

26. září 2024 I Seminář No. 4: Coherent control of light-driven electrons in solids:
a milestone for multiqubit computing?
I HYBRID

14. listopadu 2024 I Seminář No. 5: Topic to be announced I HYBRID

 
Neváhejte sdílet tuto sérii seminářů také v rámci své komunity.

A pokud vám chybí nějaké informace neváhejte nás kontaktovat na adrese training@it4i.cz.

Těšíme se na to, až uvidíme vaše jméno na prezenčních listinách a především na samotných kurzech.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

Unique_summit_ostrava_ncc_czechia (5)

Národní centrum kompetence na Unique Summit Ostrava

Na letošním Unique Summitu v Ostravě mělo více než 500 českých a evropských startupů skvělou příležitost dozvědět se na workshopu „Superpočítače a umělá inteligence pro start-upy“ více o tom, jak jim může Národní centrum kompetence (NCK) usnadnit přístup k superpočítačovým technologiím.

Workshopem zájemce provedli kolegové z IT4Innovations – Tomáš Karásek za NCK, Martin Duda za EDIH a Jan Martinovič za ADAS. Hovořili nejen o našich službách, ale především o úspěšně realizovaných spolupracích z praxe, díky kterým se podařilo seznámit firmy s možnostmi využití superpočítačů.

Díky našemu know-how totiž umíme zájemce o vysoce výkonné výpočetní technologie posunout tím správným směrem. Méně zkušeným, ale i profesionálním uživatelům superpočítačů nabízíme služby, díky kterým se mohou dostat k zajímavým projektům, výzvám, datům i hardwaru.

Pokud by vás zajímalo, jaké benefity mohou superpočítače přinést vašemu projektu nebo firmě, neváhejte nás kontaktovat.

Mezinárodní akce Unique Summit byla letos již 4. ročníkem. Uskutečnila se od 22. do 24. listopadu v prostorách Dolní oblasti Vítkovice a City Campusu Ostravské univerzity ve spolupráci s Moravskoslezským inovačním centrem (MSIC). Akce si klade za cíl vytvořit jedinečnou platformu, kde se setkávají startupy, investoři a tvůrci politik, aby urychlili inovace, podpořili hospodářský růst a utvářeli budoucnost.

Ansys_konference

Národní centrum kompetence pro HPC se představí na ANSYS konferenci

ANSYS konference, setkání uživatelů numerických simulací ANSYS z České republiky a Slovenska, proběhne 25.–27. října (OREA Congress Hotel, Brno). Akce slibuje zajímavou podívanou a Národní centrum kompetence pro HPC (NCK) bude u toho.

Zúčastníte se? Nezapomeňte se zastavit na stánku NCK. Tomáš Karásek, koordinátor českého NCK, vám představí služby centra, možnosti využívání superpočítačů vám vysvětlí na aktuálně realizovaných projektech a seznámí vás s možnostmi případné spolupráce.

Co dalšího na vás čeká? Příležitost vidět ukázku jízdy autonomního shuttlebusu a také vzdáleného řízení vozidla, přednášky, workshopy, možnost setkání specialistů z různých oborů průmyslové i akademické sféry a mnoho dalšího.

Akci pořádá každoročně společnost SVS FEM (dodavatel softwary Ansys pro český a slovenský trh) ve spolupráci s Ansys Inc. a CADFEM GmbH. Počtem účastníků i počtem systémových a uživatelských přednášek se řadí mezi největší oborové konference v zemích Evropské unie.

Dny_AI_title_6

Dny AI se blíží, tentokrát také v Ostravě!

Druhý ročník akce Dny AI s podtitulem Čtyři týdny, čtyři města & umělá inteligence proběhne poprvé také v Ostravě, a to od 23.–29. října. Letos nebude chybět ani Národní centrum kompetence pro HPC (NCK).

Dny AI se poprvé uskutečnily v loňském roce v Brně, letos akce proběhne také v Praze, Plzni a v Ostravě. A právě ostravské části se zúčastní NCK – přesněji v úterý 24. října v konferenčních prostorech Moravskoslezského inovačního centra. Zajímá vás, jaké jsou možnosti využití superpočítačů nejenom v oblasti umělé inteligence? Jaké jsou aktuálně realizované projekty a jak je možné navázat spolupráci? Na tyto a další otázky rád na místě odpoví Tomáš Karásek, koordinátor NCK v České republice.

Dny AI nabídnou přednášky, workshopy, prezentace a zajímavý doprovodný program. Ústřední linkou celé akce je představení umělé inteligence v návaznosti na aktuální dění a vývoj této technologie. Dny AI jsou určeny pro všechny zájemce z oblasti průmyslu, veřejné správy, akademické obce, ale také pro širokou veřejnost. Tedy pro všechny, kteří se zajímají nejenom o samotnou umělou inteligenci, ale především o její využití napříč obory lidské činnosti a v různých kontextech.