NEWS_ASHPC

Na konferenci Austrian-Slovenian HPC Meeting jsme ani tentokrát nechyběli

Ve slovinském Mariboru se konal ve dnech 13.–15. června již 9. ročník konference Austrian-Slovenian HPC Meeting (ASHPC 2023). V programu také vystoupil s příspěvkem „NCC Czech Republic, Entrance to the World of HPC“ koordinátor českého NCK Tomáš Karásek.

Třídenní akce přinesla řadu zajímavých příspěvků. Národní instituce a vědecké klastry prezentovaly svou aktuální práci, hovořilo se také o novinkách ze světa exascale a cloud computingu. Jedním ze stěžejních přednesených témat, které následně rezonovalo v diskusích, bylo kvantové počítání, jeho možnosti, vývoj a integrace do prostředí vysoce výkonných počítačů. Součástí konference byla také posterová sekce.

Setkání ASHPC má své kořeny v roce 2015. Původní skromná akce zaměřená výhradně na problematiku HPC v Rakousku, s přesahem do německy mluvících zemí, se časem rozrostla a poslední tři ročníky se již plně věnují aktuálním tématům v regionu střední Evropy a států na Balkáně. Jubilejní desátý ročník se uskuteční příští rok pro změnu v Rakousku.

VV4

Tajemství superpočítačů bylo na Veletrhu vědy v Praze odhaleno!

Největší vědecká popularizační událost v Česku Veletrh vědy je minulostí. Letošní sedmý ročník, který jako tradičně proběhl na Výstavišti v Letňanech v Praze (8. –10. června), trhal nejenom návštěvnické rekordy. A my jsme samozřejmě nemohli chybět.

O návštěvu našeho stánku nazvaného Odhal tajemství superpočítačů byl během celé akce obrovský zájem. Co je to superpočítač? Z čeho se skládá? Co všechno se na něm dá spočítat? Co je jeho největší předností? To je jen malá ukázka zvídavých dotazů, na které se návštěvníci během tří dnů ptali. Vyzkoušeli si také virtuální realitu, ve které se přesunuli na náš datový sál, mnozí si zatočili na kole štěstí, kde hrály důležitou roli také vědomosti a všímavost. V neposlední řadě měl u dětí obrovský úspěch malý superpočítačový kvíz s Harry Potterem.

A jak to bylo s těmi rekordy? První z nich byl překonán již na samém začátku, kdy se na akci přihlásilo 100 vystavovatelů. Při bilancování byl pokořen další rekord, kdy organizátoři napočítali celkem 46 000 návštěvníků, což je o 11 tisíc více než bylo loni. Letošní Veletrh vědy stál zkrátka prostě za to!

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, pořádaná Akademií věd ČR s tradicí od roku 2015, letos proběhla již posedmé (dva ročníky byly zrušeny kvůli covidové pandemii).

Novinky_veletrh_vedy

Odhalte tajemství superpočítačů na Veletrhu vědy v Praze

Největší vědecká popularizační událost v ČR Veletrh vědy se nezadržitelně blíží! Udělejte si výlet, vezměte s sebou své potomky a ponořte se do tajů vědy a superpočítačů zvlášť. Akce bude probíhat na Výstavišti v Letňanech v Praze od 8. do 10. června.

Co jsme pro vás tento rok připravili? Na stánku č. 79 s podtitulem Odhal tajemství superpočítačů se dozvíte doslova vše, co vás o superpočítačích zajímá. Těšit se můžete nejenom na zajímavosti ze světa superpočítačů, ale chybět nebudou soutěže, kvízy či hlavolamy o zajímavé ceny. Na své si tak přijde určitě každý.

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v České republice, pořádaná Akademií věd ČR s tradicí od roku 2015, letos proběhne již posedmé (dva ročníky byly zrušeny kvůli covidové pandemii). V loňském roce akci navštívilo rekordních 35 tisíc návštěvníků.

Novinky_ISC_2023

Národní centrum kompetence pro HPC na ISC 2023 nechybělo

Nejvýznamnější evropská událost v rámci vysoce výkonného počítání ISC 2023 je již minulostí. Národní centrum kompetence pro HPC (NCK) prezentovalo své dosavadní aktivity, včetně úspěšné spolupráce s firmami a dalšími subjekty v praxi, a seznámilo účastníky s aktuálními možnostmi spolupráce s průmyslem, veřejnou správou a akademickou obcí.

Přednášky, panelové diskuse, ale také část určená pro vystavovatele, kterých bylo letos celkem 147. To bylo ISC 2023, akce, jejíž kořeny sahají až do roku 1986. Uskutečnila se ve dnech 21.–25. května v německém Hamburku a navštívilo ji celkem 3100 návštěvníků.

Při příležitosti konání letošní konference byl jako tradičně aktualizován seznam 500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě TOP500. První místo získal superpočítač Frontier, druhé místo patří superpočítači Fugaku a na třetím místě se umístil superpočítač LUMI, který již potřetí za sebou udržel pozici evropské jedničky a světové trojky. Je potřeba připomenout, že díky členství IT4Innovations v konsorciu LUMI získají k tomuto superpočítači přístup i čeští vědci.

Akce_budoucnost

Budoucností Národních center kompetence je intenzivní spolupráce s průmyslem

Přednášky, panelové diskuse, prezentace projektů. EuroHPC Summitu ve švédském Göteborgu (20.-23.3.) se zúčastnilo přes pět stovek zástupců z oblasti HPC. Poslední den akce proběhl workshop Center Excelence a Národních center kompetence (NCK), kde nechyběl ani koordinátor českého NCK Tomáš Karásek z IT4Innovations národního superpočítačového centra.

Vedle prezentací vybraných center se hovořilo také o úspěšných případech z praxe (podívejte se na příklady NCK České republiky zde). Diskutovalo se mj. o potřebě intenzivnější spolupráce s partnery z průmyslové oblasti, zvýšení povědomí o službách center kompetence či problematice vysoce výkonného počítání. Jedním z klíčových témat pro budoucnost je proto zlepšení přístupnosti pro uživatele, v návaznosti na to lepší srozumitelnost a komunikaci služeb. Byla také zmíněna potřeba řešit snižování energetické náročnosti provozu center.

EuroHPC Summit představuje jednu z nejvýznamnějších konferencí v rámci v oblasti vysoce výkonného počítání. Koná se každoročně již od roku 2016 a letos poprvé byl jejím hlavním organizátorem společný evropský podnik EuroHPC (EuroHPC JU).

Fotogalerie ze setkání ZDE.

Akce_prumyslove_firmy

Průmyslové firmy a veřejná správa mají další příležitost naplno využívat oblast HPC

Národní centrum kompetence pro HPC, jímž je IT4Innovations, slaví v České republice již dva roky své existence. Během dvou let své existence zprostředkovalo mnoha firmám a veřejným institucím přístup k superpočítačům, poskytlo technologická poradenství a organizovalo bezplatné vzdělávací aktivity. Na předešlé úspěchy hodlá navazovat i v dalším, tentokrát tříletém období svého fungování.

Využití možností vysoce výkonného počítání může pro řadu firem a institucí představovat jednu z příležitostí pro budoucí rozvoj. Vzhledem k velkým celospolečenským změnám v posledních letech, kdy se nejenom průmysl potýkal s řadou zásadních aspektů (koronavirová pandemie a s ní spojené restrikce, dramatický nárůst cen materiálů a energií, změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích), řada firem řeší na jedné straně nutnost inovace výrobních procesů a tvorby samotných produktů, na druhé straně finanční náročnost samotné realizace, sekundárně také nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů. Národní centra kompetence pro oblast HPC, která jsou financována společným celoevropským podnikem EuroHPC, během uplynulých dvou let jich vyrostlo v Evropě více než tři desítky, mohou být v rámci této problematiky velmi nápomocné.

V České republice úlohu Národního centra kompetence pro HPC (NCK) zastává IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava. „Naším cílem je primárně nabídnout široké portfolio služeb v oblasti HPC, ale také podpořit spolupráci na celoevropské úrovni, posílit technologickou nezávislost a konkurenceschopnost českých firem,“ vysvětlil Tomáš Karásek, který NCK v České republice řídí. V praxi to znamená, že využití vysoce výkonného počítání může pro řadu firem a institucí představovat finanční a časovou úsporu při řešení konkrétních úkolů. „Každoročně připravujeme více než desítku kurzů, které zájemcům z řad firem, veřejných institucí či akademické obce nabízíme zcela zdarma,“ doplnil Tomáš Karásek.

Ze služeb, které mohou koncoví uživatelé využít, je potřeba, vedle konzultační činnosti, návrhů a implementace pilotních HPC řešení a migrace existujících, jmenovat sdílení informací, v neposlední řadě také již zmiňovanou možnost odborného vzdělávání.

O tom, že za předchozí období je na co navazovat, svědčí celá řada realizovaných příkladů z praxe, které české Národní centrum kompetence pro HPC realizovalo. Za všechny je možné jmenovat spolupráci s Policií České republiky (vytvoření nástroje pro efektivnější boj s kriminalitou), zpracování lékařských snímků jako služby pro Fakultní nemocnici v Ostravě, zprovoznění očkovacího centra v Ostravě, zpracování a ukládání dat pro evropskou kosmickou agenturu (European Space Agency) a řadu dalších projektů pro průmyslové firmy a veřejné instituce.

Novinky_AI

Workshop Umělá inteligence a simulace v inženýrství byl přijat s velkým nadšením

Počátkem prosince jsme zorganizovali workshop s názvem “Umělá inteligence a simulace v inženýrství”, který proběhl v pražském hotelu Grandior. Naše pozvání na tuto akci přijali odborníci z předních evropských výzkumných institucí, jež přednesli příspěvky o umělé inteligenci a simulacích v inženýrství.

Význam umělé inteligence (AI) ve vědeckých a průmyslových odvětvích v posledním desetiletí výrazně vzrostl a moderní pokrok ve výzkumu AI je již patrný ve všech druzích technických a lékařských aplikací. Jednou z důležitých oblastí výzkumu je integrace technologií AI do metod výpočetní dynamiky tekutin (CFD), jelikož AI lze využít k analýze velkého množství CFD dat, urychlení simulací a nahrazení konvenčních modelů CFD. Vzhledem k obrovskému objemu CFD dat potřebných pro trénování dostatečně přesných AI modelů se použití vysoce výkonného počítání (HPC) stalo nutností.

V rámci evropského projektu EuroCC byla ve více než 30 evropských zemích zřízena nebo identifikována Národní centra kompetence pro HPC (NCK), která poskytují přístup ke znalostem a zdrojům v oblasti HPC a AI. Akademické a průmyslové sféře umožňují přístup k odborníkům a projektům souvisejících s danou problematikou. Evropské centrum excelence pro exascalové výpočty “Research on AI – and Simulation-Based Engineering at Exascale” (CoE RAISE) spojuje umělou inteligenci a HPC architektury nové generace optimalizací a vývojem metod pro ukázkové a výpočetně náročné aplikace.

Odborníci ze CoE RAISE a Národních center kompetence pro HPC České republiky, Islandu a Německa představili svůj progres ve výzkumu souvisejícím s umělou inteligencí v rámci workshopu “Umělá inteligence a simulace v inženýrství”, který se konal 1. prosince 2022 v pražském hotelu Grandior. Po představení projektů byly prezentovány zastřešující a průřezové AI a HPC technologie, mezi nimiž nechybělo také představení nejnovějších případů optimalizací metod strojového učení a využití nových převratných technologií včetně kvantových počítačů. Poté následovala paralelní sekce věnovaná výpočetně a datově náročným případovým studiím v mnoha oborech, z nichž můžeme jmenovat například letectví, spalování a získávání energie až po základní fyziku, aditivní výrobu, dálkový průzkum a seismickou tomografii. Workshop byl završen druhou paralelní sekcí, v níž byly představeny důležité aktivity NCK související s novými softwarovými a hardwarovými technologiemi umělé inteligence, které jsou poskytovány průmyslu a akademické sféře.

Výzkumníci z různých superpočítačových center, univerzit a firem projevili o tento workshop velký zájem a vysoká kvalita prezentací vedla k živým diskusím a otevřela možnosti spolupráce. Tyto diskuse pokračovaly i během společenské akce po skončení workshopu, kde si účastníci vyměňovali své zkušenosti a diskutovali s odborníky ze CoE RAISE a Národních center kompetence pro HPC o aktuálních problémech souvisejících s umělou inteligencí. Tento přínosný workshop všem ukázal, jak důležitá je výměna znalostí mezi vědeckým a průmyslovým sektorem.

Novinky_Konference_EuroCC

Konference EuroCC sjednotila kompetence pro silnější Evropu

Mezinárodní vědecká a akademická konference v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC) pod záštitou projektů EuroCC a CASTIEL proběhla ve dnech 6. až 9. září v Bečići v Černé Hoře. Konference byla realizována v rámci projektu EuroCC – Národní centra kompetence (NCK), jež jsou budována v rámci společného podniku EuroHPC, zaměřeného na HPC systémy.

Vzhledem k pandemii se jedná o první živou konferenci po dvou letech od zahájení projektu. Té se zúčastnilo více než 200 výzkumných pracovníků z prestižních evropských univerzit a institucí z 33 zemí a přibližně 500 účastníků konferenci sledovalo prostřednictvím live streamu na YouTube ve dnech, kdy byla přístupná veřejnosti.

Konferenci zahájil Bastian Koller, koordinátor projektu z Univerzity ve Stuttgartu, Milica Vukotić, prorektorka Univerzity v Donja Gorici a Dragiša Janjušević, státní tajemník Ministerstva pro veřejnou správu Černé Hory. Setkání zviditelnilo úspěchy projektů EuroCC, CASTIEL a Národních center kompetence pro HPC a nabídlo přednášku i Anderse Dam Jensena, výkonného ředitele celoevropského společného podniku EuroHPC. Během konference se uskutečnilo přibližně 20 panelových diskuzí, přednášek a školení a všichni zúčastnění získali nové informace o projektech EuroCC 2 & CASTIEL 2, které se rozběhnou v lednu příštího roku.

Koordinátor českého NCK zazářil v panelové diskuzi s názvem Důležitost Národních center kompetence, kde byl přítomen i Daniel Opalka z EuroHPC JU, jež zmínil, že EuroCC je jedním z nejdůležitějších projektů společného podniku EuroHPC. Setkání v Černé Hoře shrnulo úspěchy projektu EuroCC a přineslo řadu novinek, ale také umožnilo setkání pracovních skupin, jež mají na starost školení, spolupráci s průmyslovými partnery, sdílení kompetencí či komunikaci, aby se osobně setkali a projednali případnou spolupráci.

Konference se zabývala tématy z oblasti HPC technologií a příbuzných oborů, jako je analýza dat (HPDA), umělá inteligence (AI), strojové učení, paralelní programování, počítačové simulace a podobně. Rovněž se zaměřila na aktuální témata v globálním měřítku a jejich dopad na celou společnost, včetně nejnovějších technologických a obchodních průlomů v této oblasti. Důraz byl kladen především na pokročilou e-infrastrukturu, jejíž důležitou součástí je právě HPC, které přispívá k rozvoji moderní vědy a je klíčem k mnoha pokročilým výzkumům.

Shopping Basket