all hands meeting Slovakia

Proběhlo setkání evropských center kompetence pro HPC

Od 22. do 24. března 2024 proběhlo setkání Národních center kompetence pro HPC (NCK), mezi kterými nechybělo ani to české. Hlavním tématem akce bylo hlubší propojení mezi Národními centry kompetence pro HPC (NCK) a Centry excelence (CoE), které se v rámci Evropy zabývají kódy pro superpočítače. Zástupce jednotlivých organizací z celé Evropy letos pozvalo NCK Slovensko do Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách.

Zatímco Národní centra kompetence usnadňují přístup k superpočítačovým technologiím firmám, vědcům i veřejným institucím, Centra excelence vyvíjí a upravují stávající výpočetní kódy i aplikace tak, aby bylo možné je použít při exascale výpočetním výkonu. (pozn. exascale výkon odpovídá miliardě miliard – kvintilionu – operací za sekundu).

Kódy, které vytváří více než 10 evropských center excelence pod hlavičkou celoevropského společného podniku EuroHPC, jsou přístupné uživatelům z celé evropské NCK sítě. Výzkumníci i průmyslové podniky je mohou použít k řešení svých aktuálních výzev z nejrůznějších oblastí, jako jsou například klimatické problémy a počasí, vývoj léčiv, inženýrství či astrofyzika.

„Toto setkání bylo jedinečnou příležitostí se osobně setkat s nejrůznějšími partnery z evropské superpočítačové sítě. Díky tomu mohou vznikat nové spolupráce a projekty, sdílí se osvědčené postupy, ale i výzvy a příležitosti,“ shrnula Kateřina Beranová, komunikační specialistka Národního centra kompetence pro HPC v České republice.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

EuroHPC JU SUmmit(1)

EuroHPC Summit 2024: Propojení vědy a průmyslu získává na síle

Spolupráce podniků s vědci z oblastí zabývajících se superpočítáním, simulacemi, datovou analýzou či AI bylo velkým tématem na letošním EuroHPC Summitu. V rámci panelových diskusí se mluvilo o potřebách a výzvách, kterým ve spojitosti s využitím superpočítačů podniky čelí. Ale také o tom, že i humanitně zaměřené projekty čerpají z benefitů superpočítání.

„Využití superpočítačů může pomoci lépe porozumět nám, jako lidem,“ zahájila první panelovou diskusi třetího dne konference profesorka Julie M. Birkholz z Ghent University, která spolupracuje s Belgickou královskou knihovnou (Royal Library of Belgium). Často ale vědci z humanitně a sociální oborů nemají s digitálními technologiemi ani s datovou analýzou a superpočítači žádné zkušenosti – jejich využití se proto zdráhají.

Přitom spolupráce mezi vědci napříč obory přináší cenné výsledky. „Například automatická detekce dat z historických ručně psaných záznamů pomůže při řešení klimatických otázek. Data z demografických a sociologických měření či periodik zase mohou pomoci s řešením společenských otázek,“ říká Julie Birkholz. Významná přidaná hodnota samozřejmě dále vzniká při propojení poznatků vědců s průmyslem a praxí.

Podniky chtějí využívat evropskou síť superpočítačů, je ale potřeba zajistit snadný přístup

Na loňském EuroHPC summitu byla identifikována potřeba intenzivní spolupráce s průmyslem. O rok později rozumíme lépe potřebám a příležitostem, jak umožnit malým a středním podnikům či AI komunitám lepší přístup k superpočítačovým technologiím. Díky těm totiž mohou růst a zvyšovat svou efektivitu.

Podniky oceňují, že mohou díky evropské superpočítačové síti využívat nejmodernější dostupné technologie. Obor superpočítání a AI se totiž rychle vyvíjí a pro malé a střední podniky by bylo příliš nákladné a náročné provozovat vlastní superpočítač. Zároveň mohou v síti využívat různé specifické architektury, místo pouze jedné.

 

Konference ukázala, že palčivými tématy pro podniky je snadný přístup k superpočítačovým klastrům skrze jednotný software a služby napříč různými provozovateli, technická podpora v reálném čase či uchování a bezpečnost dat.

 

Tradičního setkání evropské komunity v oblasti HPC, AI a QC se zúčastnili političtí představitelé EU, zástupci superpočítačových center, včetně IT4Innovations národního superpočítačového centra, i průmyslových firem. Čtyřdenní setkání proběhlo v belgických Antverpách od 18. do 21 března a zúčastnilo se jej 700 návštěvníků.

Více se dočtete na webu IT4Innovations národního superpočítačového centra (IT4I). Dozvíte se například o panelu na téma energetické efektivnosti využití superpočítačových systémů, na kterém byl jedním z řečníků Ondřej Vysocký z Laboratoře pro výzkum infrastruktury IT4I.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

EuroHPC JU Access Call for AI and Data-Intensive Applications(3)

Výzva pro podniky: získejte výpočetní čas pro AI a rozsáhlé datové projekty

Evropský podnik EuroHPC JU otevřel novou výzvu pro průmysl, malé a střední podniky, startupy i veřejný sektor, ve které mohou zájemci získat přístup k superpočítačovým zdrojům pro práci s umělou inteligencí (AI) nebo pro práci s velkými oběmy dat.

Výzva se zaměřuje na podporu etické umělé inteligence, generativního AI, velkých jazykových modelů, strojového učení (machine learning) a obecně aplikací náročných na velký oběm dat.

České podniky tak mají možnost v rámci dvou kol získat výpočetní čas evropských superpočítačů, na kterých mohou 1 rok zdarma:

✅ vyvíjet a testovat své #AI aplikace
✅ trénovat vlastní velké jazykové modely #LLM
✅ pracovat na strojovém učení #ML
✅ i datově náročných aplikacích.

 

Své projekty máte možnost registrovat ve 2 vlnách:
1. termín: do 15. dubna 2024
2️. termín: do 14. června 2024

Chcete pomoci s přihláškou a zvýšit tak svou šanci na její přijetí?
Neváhejte se na nás obrátit. 🤝

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!

WhatsApp Image 2024-03-08 at 08.17.36(9)

Startup Festival: Superpočítače jako cesta k akceleraci inovací (nejen) pro startupy

Na začátku března jsme prezentovali Národní centrum kompetence pro HPC a naše služby na pražském Startup Festivalu 2024. Byla to pro nás příležitost ukázat startupům a rozjíždějícím se projektům, že jejich růst mohou akcelerovat superpočítače.

Na veletržním stánku jsme se setkali jak se startupy, se kterými jsme probírali pro ně konkrétní možná využití superpočítačů, aktuální výzvy o výpočetní čas nebo možnosti kaskádového financování. 

Byli jsme ale také rádi za to, že jsme některé účastníky Startup Festivalu přesvědčili, že superpočítače nejsou žádná sci-fi technologie. Jsou to pouze velmi výkonné počítače, které lze velmi dobře využít v praxi napříč obory – od zemědělství, přes průmysl, lékařství až po architekturu či softwarový vývoj.

Kromě stánku měl vedoucí Národního centra kompetence pro HPC Tomáš Karásek přednášku na téma “Superpočítače jako cesta k akceleraci inovací (nejen) pro startupy.”

A také jsme měli příležitost šířit možnosti superpočítání pro české podniky díky minirozhovoru pro portál Roklen24.

Zajímalo by vás, jak můžete využít superpočítače pro váš podnik?

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!