Dotacni_prilezistosti

Aktuální dotační příležitosti


OP TAK – INOVAČNÍ VOUCHERY

 • Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.
 • Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
  – zveřejnění přihlášek vynálezů
  – registrace užitných vzorů
  – registrace průmyslových vzorů
  – registrace ochranných známek
 • Kdo může žádat (příjemci podpory):
  – malé a střední podniky
  – organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • Systém sběru žádostí:
  – Průběžný
 • Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
  – dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč
 • Míra podpory:
  – 75 % celkových způsobilých výdajů

Více informací naleznete ZDE.