Kurz: Variational Quantum Algorithms, 28 května 2024

Kurz: Variational Quantum Algorithms

28. května 2024 | Online

Přijměte pozvání na kurz “Variational Quantum Algorithms”, který vznikl ve spolupráci s Laboratoří kvantových výpočtů IT4Innovations národního superpočítačového centra v Ostravě.

V rámci kurzu budete mít možnost získat teoretické základy variačních kvantových algoritmů (VQA), které lze i přes kvantový šum současných procesorů úspěšně použít. VQA se aktuálně jeví jako nejlepší naděje na dosažení kvantové výhody.

Cílem kurzu je představit teoretický základ, na kterém jsou tyto VQA postaveny, a seznámit zájemce se základními typy VQA. Důležitou součástí budou také konkrétní příklady, které účastníkům pomohou pochopit principy těchto algoritmů. Bude ukázán celý proces řešení problému, od jeho formulace až po grafickou prezentaci nalezeného řešení. Praktické ukázky a testování bude probíhat v prostředí Qiskit.

Úroveň: středně pokročilý / pokročilý

Jazyk výuky: Angličtina

Registrujte se co nejdříve

Těšíme se na Vás – Tým NCK.

Nové kurzy vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!