Národní centrum kompetence pro HPC

Národní centrum kompetence pro HPC (NCK) je referenčním a jednotným kontaktním a koordinačním místem v České republice pro vysoce výkonné počítání (HPC) a datovou analýzu (HPDA).
Nck_01_titulni

Nabízíme

Posláním Národního centra kompetence pro HPC je analyzovat, implementovat a koordinovat všechny nezbytné činnosti a nabídnout své služby koncovým uživatelům k pokrytí jejich potřeb: od přístupu k superpočítačům, přes technologické poradenství až po poskytování školení pro průmysl, veřejnou správu a akademickou obec.

Cíle

Nabízíme široké portfolio služeb šitých na míru průmyslu, veřejné správě a akademické sféře v oblasti HPC. Zvyšujeme úroveň odborných znalostí a jejich zavádění nejen v oblasti HPC. Vyplňujeme mezery ve znalostech o HPC, podporujeme spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.

Mise

Naším posláním je poskytovat přístup ke znalostem a podporu pro využívání vysoce výkonné výpočetní techniky a souvisejících technologií, jako je vysoce výkonná analýza dat (HPDA) a umělá inteligence (AI), všem zájemcům z akademické sféry, průmyslu a veřejných institucí.

Služby

Realizujeme kurzy, webináře či workshopy v oblasti HPC, HPDA, AI a dalších relevantních oblastech. Nabízíme konzultace, návrh a implementace pilotních HPC řešení, migrace existujících řešení. Sdílíme informace získané mapováním HPC řešení v České republice.

Úspěchy v praxi

Mám velkou radost, že se pracovníci Policie ČR aktivně zapojují do hledání inovací a řešení jednoho ze současných témat v rámci vnitřní bezpečnosti České republiky, kterým je efektivní využití dostupných zdrojů (lidských i materiálních). Rád bych alespoň touto formou poděkoval za praktické a přímo využitelné výsledky, které nám spolupráce s akademickou obcí a národním superpočítačovým centrem přináší.“
genmjr. Mgr. Martin Vondrášek
policejní prezedent

Nástroj pro efektivnější boj s kriminalitou

MINISTERSTVO VNITRA, POLICIE ČR

Odvětví: bezpečnost

Novinky

Kurzy

Kontakt

    Nck_01_kontakt