Novinky_AI

Workshop Umělá inteligence a simulace v inženýrství byl přijat s velkým nadšením

Počátkem prosince jsme zorganizovali workshop s názvem “Umělá inteligence a simulace v inženýrství”, který proběhl v pražském hotelu Grandior. Naše pozvání na tuto akci přijali odborníci z předních evropských výzkumných institucí, jež přednesli příspěvky o umělé inteligenci a simulacích v inženýrství.

Význam umělé inteligence (AI) ve vědeckých a průmyslových odvětvích v posledním desetiletí výrazně vzrostl a moderní pokrok ve výzkumu AI je již patrný ve všech druzích technických a lékařských aplikací. Jednou z důležitých oblastí výzkumu je integrace technologií AI do metod výpočetní dynamiky tekutin (CFD), jelikož AI lze využít k analýze velkého množství CFD dat, urychlení simulací a nahrazení konvenčních modelů CFD. Vzhledem k obrovskému objemu CFD dat potřebných pro trénování dostatečně přesných AI modelů se použití vysoce výkonného počítání (HPC) stalo nutností.

V rámci evropského projektu EuroCC byla ve více než 30 evropských zemích zřízena nebo identifikována Národní centra kompetence pro HPC (NCK), která poskytují přístup ke znalostem a zdrojům v oblasti HPC a AI. Akademické a průmyslové sféře umožňují přístup k odborníkům a projektům souvisejících s danou problematikou. Evropské centrum excelence pro exascalové výpočty “Research on AI – and Simulation-Based Engineering at Exascale” (CoE RAISE) spojuje umělou inteligenci a HPC architektury nové generace optimalizací a vývojem metod pro ukázkové a výpočetně náročné aplikace.

Odborníci ze CoE RAISE a Národních center kompetence pro HPC České republiky, Islandu a Německa představili svůj progres ve výzkumu souvisejícím s umělou inteligencí v rámci workshopu “Umělá inteligence a simulace v inženýrství”, který se konal 1. prosince 2022 v pražském hotelu Grandior. Po představení projektů byly prezentovány zastřešující a průřezové AI a HPC technologie, mezi nimiž nechybělo také představení nejnovějších případů optimalizací metod strojového učení a využití nových převratných technologií včetně kvantových počítačů. Poté následovala paralelní sekce věnovaná výpočetně a datově náročným případovým studiím v mnoha oborech, z nichž můžeme jmenovat například letectví, spalování a získávání energie až po základní fyziku, aditivní výrobu, dálkový průzkum a seismickou tomografii. Workshop byl završen druhou paralelní sekcí, v níž byly představeny důležité aktivity NCK související s novými softwarovými a hardwarovými technologiemi umělé inteligence, které jsou poskytovány průmyslu a akademické sféře.

Výzkumníci z různých superpočítačových center, univerzit a firem projevili o tento workshop velký zájem a vysoká kvalita prezentací vedla k živým diskusím a otevřela možnosti spolupráce. Tyto diskuse pokračovaly i během společenské akce po skončení workshopu, kde si účastníci vyměňovali své zkušenosti a diskutovali s odborníky ze CoE RAISE a Národních center kompetence pro HPC o aktuálních problémech souvisejících s umělou inteligencí. Tento přínosný workshop všem ukázal, jak důležitá je výměna znalostí mezi vědeckým a průmyslovým sektorem.