News_NCCs na web

Přečtěte si rozhovor, ve kterém figuruje i české NCK!

Přinášíme vám rozhovor s Bastianem Kollerem, koordinátorem projektů EuroCC a CASTIEL. V krátkém interview se dozvíte, co je cílem projektu EuroCC, jaké jsou jeho první úspěchy a jaké největší výzvě tento projekt čelí. Co nás obzvlášť těší je, že Bastian Koller uvedl české Národní centrum kompetence jako příklad, aby objasnil, jak mohou NCK pomoci svým uživatelům z akademické sféry, průmyslu nebo veřejné správy.

Projekty EuroCC a CASTIEL, financované z prostředků Společného evropského podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU), byly zahájeny v září 2020 na dobu dvou let. Cílem projektů je vybudovat evropskou síť 33 národních center kompetence pro vysoce výkonné počítání (HPC), která by překlenula dosavadní mezery v dovednostech v oblasti HPC a zároveň podpořila spolupráci napříč Evropou.

 

Bastian Koller, koordinátor obou projektů, odpověděl na několik otázek a představil první úspěchy projektů již v polovině jejich trvání.

Jaký je cíl projektu EuroCC?

V rámci projektu EuroCC zřizujeme národní centra kompetence pro vysoce výkonné počítání – známá také jako NCK. V každé z 33 zúčastněných zemí vzniká jedno NCK. Tato NCK budou v každé zemi fungovat jako jednotná přístupová místa, tj. brány mezi zúčastněnými stranami a národními ekosystémy i ekosystémy EuroHPC: NCK budou uživatelům z akademické sféry, průmyslu – zejména malým a středním podnikům – a veřejné správy poskytovat potřebnou podporu při zorientování se v rozsáhlé oblasti superpočítačů a souvisejících technologií, jako jsou např. datové analýzy (HPDA) a umělá inteligence (AI). Jednotlivá NCK nejen mapují znalosti, zdroje a informace o HPC/HPDA a AI ve své zemi, ale jsou také vzájemně propojena a rozšiřují tak i své kompetence. Výsledkem tohoto procesu vytváření a výměny bude silná evropská síť, která je podporována koordinační a podpůrnou iniciativou CASTIEL.

Můžete uvést konkrétní příklad, jak může NCK pomoci svým uživatelům z akademické sféry, průmyslu nebo veřejné správy?

Jistě! Například NCK v České republice pomohlo jedné strojírenské společnosti s ověřením konceptu aplikace výpočetní dynamiky tekutin (CFD) pro procesy katalýzy. Tato spolupráce byla velmi úspěšná a vedla k navazujícímu projektu, financovanému českým Ministerstvem průmyslu a obchodu, v rámci něhož budou vyvinuty softwarové nástroje. NCK jednalo jednak jako poskytovatel zdrojů a odborných znalostí, ale také jako prostředník při vyhledávání příslušných odborníků a jejich propojení s danou společností.

Jaké jsou první úspěchy EuroCC?

Na evropské úrovni je prvním velkým úspěchem, že NCK začínají fungovat a pracovat na svých úkolech. Je důležité si uvědomit, že rámec, který vytváříme, vyžaduje obrovské organizační úsilí. Kromě toho máme nyní první přehled o kompetencích v každé zúčastněné zemi. Evropská spolupráce mezi centry se masivně rozšířila a vytvořili jsme také společnou značku, kterou se bude EuroCC prezentovat vůči různým zúčastněným stranám.

Na národní úrovni je třeba vidět úspěch s ohledem na stav HPC v zemi před zahájením projektu. NCK doposud přinášela skvělé výsledky a očekáváme, že s pokračováním projektu jich bude ještě mnohem více. Některá NCK zorganizovala rozsáhlé školicí programy, další NCK buď zahájila, nebo masivně rozšířila spolupráci s průmyslovými subjekty a jiná NCK nyní mohou poskytovat mnohem kvalitnější přístup k HPC službám.

S jakou největší výzvou se potýkáte při koordinaci všech 33 zúčastněných stran?

Jedním z úkolů je samozřejmě zajistit společný jazyk a porozumění mezi 33 národy a podpořit je v jejich práci tím, že se zajistí rovnováha mezi evropským strategickým pohledem a jejich národní autonomií v potřebách a nabídkách. Další výzva samozřejmě přišla s COVID-19. Vytváření sítí probíhá často v neformálním prostředí, jako je oběd na projektových schůzkách nebo rychlý rozhovor na chodbě. Tyto příležitosti k networkingu jsme museli nahradit virtuálními alternativami, např. přestávkami na kávu v NCK. To v konečném důsledku vede k lepší soudržnosti mezi projektovými partnery.

Jak rozvoj této sítě národních center kompetence podporuje ambice společného podniku EuroHPC, aby se Evropa stala světovým lídrem v oblasti superpočítačů?

Aby se Evropa stala konkurenceschopnou v oblasti HPC, je nutné koordinovaně spojit své síly. S EuroCC a CASTIEL tak budujeme důležitý pilíř při řešení nedostatku kompetencí a dovedností jednotlivých států v oblasti HPC a souvisejících technologií a umožňujeme tak jejich zvyšování. Díky snadné dostupnosti odborných znalostí podpoříme využívání HPC/HPDA a AI všemi uživateli a urychlíme využívání nejnovějších špičkových technologií za účelem dosažení větší konkurenceschopnosti Evropy.

Další informace

Projekt EuroCC byl zahájen 1. září 2020 jakožto dvouletý a jeho celkový rozpočet činí 57 milionů eur. Polovina rozpočtu pochází z rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, a druhou polovinu poskytne dohromady všech 33 zúčastněných zemí.

Projekt CASTIEL (Coordination and Support for National Competence Centres on a European Level – Koordinace a podpora národních center kompetence na evropské úrovni) bude rovněž probíhat po dobu dvou let, od 1. září 2020, s dodatečným financováním z programu Horizont 2020 ve výši 2 milionů EUR.

Oba projekty byly vybrány na základě výzvy EuroHPC-04-2019 a jsou koordinovány německým  superpočítačovým centrem ve Stuttgartu (HLRS), jedním ze tří členů národního Gaussova centra pro superpočítače (GCS).

Shopping Basket