NEWS_ASHPC

Na konferenci Austrian-Slovenian HPC Meeting jsme ani tentokrát nechyběli

Ve slovinském Mariboru se konal ve dnech 13.–15. června již 9. ročník konference Austrian-Slovenian HPC Meeting (ASHPC 2023). V programu také vystoupil s příspěvkem „NCC Czech Republic, Entrance to the World of HPC“ koordinátor českého NCK Tomáš Karásek.

Třídenní akce přinesla řadu zajímavých příspěvků. Národní instituce a vědecké klastry prezentovaly svou aktuální práci, hovořilo se také o novinkách ze světa exascale a cloud computingu. Jedním ze stěžejních přednesených témat, které následně rezonovalo v diskusích, bylo kvantové počítání, jeho možnosti, vývoj a integrace do prostředí vysoce výkonných počítačů. Součástí konference byla také posterová sekce.

Setkání ASHPC má své kořeny v roce 2015. Původní skromná akce zaměřená výhradně na problematiku HPC v Rakousku, s přesahem do německy mluvících zemí, se časem rozrostla a poslední tři ročníky se již plně věnují aktuálním tématům v regionu střední Evropy a států na Balkáně. Jubilejní desátý ročník se uskuteční příští rok pro změnu v Rakousku.