EuroCC_czechia_16x9

Kvalitní portfolio služeb a monitoring trhu jsou důležité aspekty pro spolupráci Národních center kompetence s průmyslem

I to byl jeden ze závěrů půldenního workshopu Národních center kompetence pro HPC (NCK), který proběhl 12. června a bezprostředně předcházel 9. ročníku konference Austrian-Slovenian HPC Meeting.

O čem se dále hovořilo na setkání, na kterém nechyběli ani zástupci z České republiky? Diskusi nad klíčovými tématy jako je prohloubení spolupráce s malými a středními firmami, vytvoření a efektivní prezentace portfolia služeb, podpořily modelové prezentace příkladů z praxe. Ty mj. potvrdily potřebu vzájemné součinnosti jednotlivých NCK, ale také důležitost jejich kooperace v rámci dalších projektů (např. Evropských digitálních inovačních hubů) a spolupráce se společnostmi z oblasti průmyslu.