EuroHPC JU SUmmit(1)

EuroHPC Summit 2024: Propojení vědy a průmyslu získává na síle

Spolupráce podniků s vědci z oblastí zabývajících se superpočítáním, simulacemi, datovou analýzou či AI bylo velkým tématem na letošním EuroHPC Summitu. V rámci panelových diskusí se mluvilo o potřebách a výzvách, kterým ve spojitosti s využitím superpočítačů podniky čelí. Ale také o tom, že i humanitně zaměřené projekty čerpají z benefitů superpočítání.

„Využití superpočítačů může pomoci lépe porozumět nám, jako lidem,“ zahájila první panelovou diskusi třetího dne konference profesorka Julie M. Birkholz z Ghent University, která spolupracuje s Belgickou královskou knihovnou (Royal Library of Belgium). Často ale vědci z humanitně a sociální oborů nemají s digitálními technologiemi ani s datovou analýzou a superpočítači žádné zkušenosti – jejich využití se proto zdráhají.

Přitom spolupráce mezi vědci napříč obory přináší cenné výsledky. „Například automatická detekce dat z historických ručně psaných záznamů pomůže při řešení klimatických otázek. Data z demografických a sociologických měření či periodik zase mohou pomoci s řešením společenských otázek,“ říká Julie Birkholz. Významná přidaná hodnota samozřejmě dále vzniká při propojení poznatků vědců s průmyslem a praxí.

Podniky chtějí využívat evropskou síť superpočítačů, je ale potřeba zajistit snadný přístup

Na loňském EuroHPC summitu byla identifikována potřeba intenzivní spolupráce s průmyslem. O rok později rozumíme lépe potřebám a příležitostem, jak umožnit malým a středním podnikům či AI komunitám lepší přístup k superpočítačovým technologiím. Díky těm totiž mohou růst a zvyšovat svou efektivitu.

Podniky oceňují, že mohou díky evropské superpočítačové síti využívat nejmodernější dostupné technologie. Obor superpočítání a AI se totiž rychle vyvíjí a pro malé a střední podniky by bylo příliš nákladné a náročné provozovat vlastní superpočítač. Zároveň mohou v síti využívat různé specifické architektury, místo pouze jedné.

 

Konference ukázala, že palčivými tématy pro podniky je snadný přístup k superpočítačovým klastrům skrze jednotný software a služby napříč různými provozovateli, technická podpora v reálném čase či uchování a bezpečnost dat.

 

Tradičního setkání evropské komunity v oblasti HPC, AI a QC se zúčastnili političtí představitelé EU, zástupci superpočítačových center, včetně IT4Innovations národního superpočítačového centra, i průmyslových firem. Čtyřdenní setkání proběhlo v belgických Antverpách od 18. do 21 března a zúčastnilo se jej 700 návštěvníků.

Více se dočtete na webu IT4Innovations národního superpočítačového centra (IT4I). Dozvíte se například o panelu na téma energetické efektivnosti využití superpočítačových systémů, na kterém byl jedním z řečníků Ondřej Vysocký z Laboratoře pro výzkum infrastruktury IT4I.

Novinky vždy sdílíme na sociálních sítích.

Sledujte nás!